Események

14
2020. július 14., kedd

Filmes összefoglaló: Árvízvédelmi gyakorlatot tartottak a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon – 2020. július 14.

DJI_0736_sm

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös árvízvédelmi gyakorlatot tartott az igazgatóság működési területének több helyszínén, 2020. július 14-én ...
 

22
2020. április 22., szerda

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntője

KSZDVG_SM

A hagyományoknak megfelelően a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § 2. h. pontja alapján ebben az évben is kiírásra került az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV). 2020-ban az ország középfokú vízügyi képzést folytató intézményei közül 6 iskolából 32 tanuló nevezett vízügyi technikus szakterületen.

13
2020. február 13., csütörtök

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny a Dráva Völgye Középiskolában

iskola_sm

A hagyományoknak megfelelően a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § 2. h. pontja alapján ebben az évben is kiírásra került az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV). 2020-ban az ország középfokú vízügyi képzést folytató intézményei közül 6 iskolából 32 tanuló nevezett vízügyi technikus és vízgazdálkodó technikus szakterületen.

4
2019. december 4., szerda

Nyílt Nap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Bajai Campusán

NKEfel_sm

Kari Nyílt Napot tartanak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Bajai Campusán, ahol a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság is képviselteti magát.

10
2019. április 10., szerda

Magyar Mérnöki Kamara szakmai továbbképzése

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozata által előírt 2019 évi kötelező szakmai továbbképzés lebonyolításában idén a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai is aktív szerepet vállalnak. A műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők számára szervezett rendezvényeken kollégáink, mint előadók vesznek részt.

5
2018. december 5., szerda

Nyíltnap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

IMG_2759_sm

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 2018. december 5-én nyílt napot tart. A Kar vezetője és kollégái érdekes előadásokkal mutatják be az intézményben folyó képzéseket, a vízügyi életpályamodellt, a jeges árvíz elleni védekezési lehetőségeket, a műszereket és terepmodellt, mely témák mind ízelítőül szolgálnak az vízügyes élet mindennapjainak megismeréséhez az érdeklődőknek.

21
2018. április 21., szombat

Föld Napja rendezvény Pécsett a Tettyén - 2018. április 21-én

DSCF5056_sm

Az 1970 óta ezernél több szervezet közreműködésével világszerte megrendezett Föld Napja eseményei bolygónk környezet- és természetvédelmi problémáira hívják fel a figyelmet és kínálnak megoldási javaslatokat azokra.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Pinczehelyi-Tátrai Tímea, PR-munkatárs

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola

2015. február 11., szerda 09:34

Jelentkezési határidő :2015. február 13.

Környezetvédelem - Vízgazdálkodás

„A jövő kék aranya a csapból fog folyni”
(Conrad Black)

A vizek minőségének védelme, a vízkészletetekkel való felelős gazdálkodás, a vizek hasznosítása, elosztása és megőrzése a jövő generációi számára korunk kiemelkedően fontos feladata. Iskolánkban a környezetvédelem-vízgazdálkodás tagozaton közel 50 éve képezzük a terület középfokú végzettségű szakembereit: vízügyi technikusokat.
A korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó képzéshez a feladatnak magas színvonalon megfelelő eszközrendszer és infrastrukturális háttér (laborépület, tanpálya) ad biztos alapot. Szakmai tanáraink tapasztalata, felkészültsége a minőségi oktatás legfontosabb biztosítéka. A 9-12. évfolyamon folytatott közismereti képzés alapvető célja – a korszerű általános műveltség átadása, az érettségi vizsgára való felkészítés mellett – az is, hogy biztos alapot és kiegészítést jelentsen a szakmai tantárgyak tanulásához.

A képzés adatai

A szakképesítés megnevezése: Vízügyi technikus (OKJ: 54 853 01)
Képzési idő: 4+1 év

A vízügyi képzésnek az iskolán belül külön épületrész ad otthont. A gyakorlati órák az iskolaudvar területén működő vizes tanpályán, illetve a külső terepen zajlanak. A Rinya patak és Dráva folyó közelsége is kiváló lehetőséget gyakorlati feladatok megvalósításához

Tanórán kívüli iskolai tevékenységek

Az iskola sokszínű kínálatot biztosít a tanulók érdeklődésének megfelelő szabadidős, illetve a tanulmányokhoz kapcsolódó, tanórán kívüli szabadidős tevékenységek terén.

Szakkörök

A közismereti tantárgyi szakkörök mellett a szakmához kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek az érdeklődő tanulók, illetve bekapcsolódhatnak a Magyar Hidrológiai Társaság iskolánkban működő ifjúsági tagozatának a munkájába.

Szakmai tanulmányi versenyek

Tanulóink rendszeresen sikerrel szerepelnek az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV). 2014-ben a vízügyi technikusok versenyében 2., illetve 3. helyezést értek el diákjaink, 2013-ban pedig 1., illetve 2. helyezést.
Részt veszünk a különböző szakmai pályázatokon is. Legutóbb a Magyar Hidrológia Társaság által kiírt Sajó Elemér pályázaton ért el diákunk országos 1. helyezést.

Egyéb szabadidős tevékenységek

Az iskolában aktív diákélet és sporttevékenység folyik. A tanulók bekapcsolódhatnak a diákönkormányzat, az iskolarádió, illetve a különböző sportkörök (kézlabda, kosárlabda, futball, erőemelés, atlétika, úszás, torna) munkájába.

Kollégium

Kollégiumot – igény esetén – minden tanulónak biztosítunk. A kollégium – amely az iskola közvetlen szomszédságában található – megfelelő környezetet biztosít a tanuláshoz, illetve a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Elhelyezkedési lehetőségek

Vízmű vállalatok
Víztársulatok
Csatornamű vállalatok, társulások
Önkormányzatok műszaki osztályai
Önkormányzatok építésügyi hatósága
Nemzeti Parkok - Vízügyi Igazgatóságok
Építőipari magánvállalkozások (saját v. idegen)
Mezőgazdasági üzemek
Környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások
Üzemekben, gyárakban környezetvédelmi előadó

Továbbtanulási lehetőségek

Azok a tanulók, akik a középiskola elvégzése után tovább szeretnének tanulni, több lehetőség közül választhatnak. A 12. évfolyam befejezése, illetve az érettségi vizsga megszerzése után tanulmányaikat – sikeres felvételi esetén – bármely felsőoktatási intézményben folytathatják, a szakképző évfolyam elvégzése nem kötelező. Azoknak a diákoknak, akik a szakirányú felsőoktatásban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, mindenképpen javasoljuk, hogy az egy éves szakképző évfolyam elvégzése, illetve a szakmai vizsga megszerzése után tanuljanak tovább. Szakirányú továbbtanulásnál a szakmai ismeretek teljes körű elsajátítása, a szakképzettség megszerzése számottevő előnyt jelent.

Forrás:
http://www.dravavolgye.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=358

 

Utolsó módosítás: 2015. február 11., szerda 09:55