Események

14
2020. július 14., kedd

Filmes összefoglaló: Árvízvédelmi gyakorlatot tartottak a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon – 2020. július 14.

DJI_0736_sm

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös árvízvédelmi gyakorlatot tartott az igazgatóság működési területének több helyszínén, 2020. július 14-én ...
 

22
2020. április 22., szerda

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntője

KSZDVG_SM

A hagyományoknak megfelelően a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § 2. h. pontja alapján ebben az évben is kiírásra került az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV). 2020-ban az ország középfokú vízügyi képzést folytató intézményei közül 6 iskolából 32 tanuló nevezett vízügyi technikus szakterületen.

13
2020. február 13., csütörtök

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny a Dráva Völgye Középiskolában

iskola_sm

A hagyományoknak megfelelően a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § 2. h. pontja alapján ebben az évben is kiírásra került az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV). 2020-ban az ország középfokú vízügyi képzést folytató intézményei közül 6 iskolából 32 tanuló nevezett vízügyi technikus és vízgazdálkodó technikus szakterületen.

4
2019. december 4., szerda

Nyílt Nap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Bajai Campusán

NKEfel_sm

Kari Nyílt Napot tartanak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Bajai Campusán, ahol a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság is képviselteti magát.

10
2019. április 10., szerda

Magyar Mérnöki Kamara szakmai továbbképzése

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozata által előírt 2019 évi kötelező szakmai továbbképzés lebonyolításában idén a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai is aktív szerepet vállalnak. A műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők számára szervezett rendezvényeken kollégáink, mint előadók vesznek részt.

5
2018. december 5., szerda

Nyíltnap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

IMG_2759_sm

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 2018. december 5-én nyílt napot tart. A Kar vezetője és kollégái érdekes előadásokkal mutatják be az intézményben folyó képzéseket, a vízügyi életpályamodellt, a jeges árvíz elleni védekezési lehetőségeket, a műszereket és terepmodellt, mely témák mind ízelítőül szolgálnak az vízügyes élet mindennapjainak megismeréséhez az érdeklődőknek.

21
2018. április 21., szombat

Föld Napja rendezvény Pécsett a Tettyén - 2018. április 21-én

DSCF5056_sm

Az 1970 óta ezernél több szervezet közreműködésével világszerte megrendezett Föld Napja eseményei bolygónk környezet- és természetvédelmi problémáira hívják fel a figyelmet és kínálnak megoldási javaslatokat azokra.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Jusztinger Brigitta, PR munkatárs

Eszéken ülésezett a Duna és Dráva Vízgyűjtő Magyar-Horvát Albizottság 2020. július 2.

2020. július 07., kedd 09:32

Magyarország és a Horvát Köztársaság közötti, jelenlegi vízgazdálkodási együttműködés alapja az a 127/1996. (VII. 25.) Kormányrendelet, amely a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Pécsett, 1994. július 10-én aláírt-, a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről szóló Egyezmény szövegét tartalmazza.

Az Egyezményben foglaltak értelmében a vízgazdálkodási feladatok ellátására a felek létrehozták az Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottságot, melynek keretében az alábbi négy albizottság került létrehozásra:

- Duna és Dráva Vízgyűjtő Albizottság,
- Mura Albizottság,
- Vízminőség-védelmi Albizottság,
- Integrált Vízgazdálkodási Albizottság

A Bizottság a négy albizottság munkáját koordinálja és lefolytatja a hatáskörébe utalt feladatok kapcsán a nemzetközi egyeztetéseket.

A Duna és Dráva Vízgyűjtő Magyar-Horvát Albizottság soron következő ülését 2020. július 2-án tartották meg Eszéken. Az Albizottság Magyar Tagozatát Bencs Zoltán elnök-, az Albizottság Horvát Tagozatát Željko Kovačević elnök képviselte, a magyar és a horvát szakmai delegáció mellett.

A kétoldali egyeztetésen szó esett a Visegrádon, 2019. május 8. és 10. között megtartott albizottsági találkozót követő szakértői találkozókról és azok időpontjáról. Beszámoltak az előző évben megvalósult feladatokról is, s az előttünk álló feladatokról és tervekről is, melyek legfőbb sarokpontjai a következők:

  • Az éves munkaterv alapján a közös érdekű árvízvédelmi művek, valamint a Dráva és a határt metsző közös érdekű vízfolyások bejárása: A Felek a koronavírus helyzetre való tekintettel nem tudták a szokásos módon megtartani a közös érdekű árvízvédelmi művek 2020. évi bejárását, ezért megállapodtak abban, hogy mindkét Fél a saját területén végzi el a művek vizsgálatát, s a bejárás eredményét fotódokumentummal kiegészített jegyzőkönyvben rögzítik.

A megállapodás értelmében a magyar Fél 2020. június 22-én és 24-én ellenőrizte a Duna és a Dráva magyar területen elhelyezkedő-, közös érdekű árvízvédelmi műveit. A horvát Fél 2020. június 18-én és 19-én tett ennek eleget.

A magyar-horvát közös érdekű vízrendszereken végzett, illetve azokra hatással lévő munkák végzése, ellenőrzése, az azokkal kapcsolatos tájékoztatás és finanszírozás továbbra is közös feladat marad.

  • Hidrológus szakértők közös mérései és adategyeztető találkozói:

A két fél hidrológus szakértői a 2019. évi egyeztetett program alapján végzik a 2020. évi közös vízméréseket és a hidrológiai adatok cseréjét és egyeztetését. Előkészítik a hidrológiai-előrejelzési modellek továbbfejlesztésére szolgáló projekteket a Dráva folyó teljes vízgyűjtőjére, az európai irányelvekkel összhangban.

  • A Drávai hajóutak fenntartásával kapcsolatos feladatok: A Felek az egyeztetett programok alapján – a szükséges mértékben végzik – a Dráva folyó partjának és medrének tisztítását. A mederanyag eltávolítása az árvízi kockázat csökkentése céljából fontos-, javítva ezzel a meder jég-, hordalék- és vízelvezető képességét, valamint az érintett szakaszok hajózhatóságát.  Szó esett a Duna meder rendezéséről is a horvát Fél részéről.
  • Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázat kezelési tervvel és a Nagyvízi mederkezelési tervvel kapcsolatos egyeztetések:

A magyar Fél a Dráva árvízvédelmi fővonalának védképesség-helyreállítása érdekében a Dráván és a Fekete-vízen is elvégezte a tervezett beavatkozásokat, és megszerezte az üzemeltetési engedélyt.

A horvát Fél 2019. júliusában elindította a Sveti Djuradj település árvízvédelmét szolgáló Panjik I. és Panjik II. töltések építéséhez a vállalkozó-beszerzési eljárást, a munkák 2020. május közepén megkezdődtek, befejezésük 2022-ben várható. A horvát Fél 2019. júliusában indította el a Konopljište és Karaula nyári gátak helyreállítási munkáinak beszerzési eljárását is. A töltés rekonstrukciójára vonatkozó szerződést 2019. novemberében írták alá. A munkák várhatóan 2021-ben kezdődnek el, s 2022-ben fognak befejeződni.

  • Közös projektek: Egyeztetés történt a Boros-Dráva projekt kapcsán a horvát oldali területrendezésekről, az „INTERREG V-A HUNGARY-CROATIA CO-OPERATION PROGRAMMA 2014-2020” pályázati felhívásra tervezett pályázatok előkészítése kapcsán is, valamint az Ős-Dráva program keretében megépítésre kerülő vízkivételi mű munkálatainak kivitelezéséről és a várható befejezésről. Az Európai Bizottság LIFE pályázati rendszerében beadásra tervezett projekt előkészítését a továbbiakban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága koordinálja, a projektben a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság partnerként vesz rész. Az Európai Bizottság által kiírt LIFE Nature and Biodiversity pályázat keretében a „Wise water management for the conservation of riverine and floodplain habitats along the Drava River” című projektben foglalt tevékenységek megvalósítása 2018. július 1-jén megkezdődött és 2023. június 30-ig fog tartani.

A Felek megállapodtak abban, hogy az egyeztetett feladatterv alapján keresni fogják azokat az EU által támogatott jövőbeni programokat, melyeken a Dráva folyó új Vízrajzi Atlaszának kidolgozását célzó pályázattal indulhatnak.

  • A két ország vízgazdálkodási együttműködésének kereteit biztosító szabályzatok: Felek a továbbiakban is a „Szabályzat a magyar-horvát közösérdekű vízrendszereken végzett, illetve azokra hatással lévő munkák végzéséről, ellenőrzéséről, az azokkal kapcsolatos tájékoztatásról és finanszírozásról” című-, a Bizottság XX. ülésszakán jóváhagyott Szabályzat szerint járnak el.

    106596273_27086

     
Utolsó módosítás: 2020. július 07., kedd 09:45